دسته بندی ها

قوانین (28)

کلیه قوانین و تعهدات

نحوه استفاده از نرم‌افزارها (1)

در این قسمت نحوه استفاده از برخی نرم‌افزارهایی که کاربران از مجموعه نعیم می‌پرسند قرار می‌گیرد.

پربازدید ترین

 امنیت و محرمانگی

1- به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای...

 شرایط و قوانین مالی

- نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا...

 محتوا

- سرویسهای شرکت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه...

 پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار قوانین شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء...

 حداکثر زمان تحویل

1- حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات...